Tai Chi Fan

TAIJI KUNGFU FAN 1

(Created by Professor LI DEYIN)

1ST SECTION

 1. COMMENCING FORM – QI SHI
 2. DIAGONAL FLYING – XIE FEI SHI
 3. WHITE CRANE FLASHES WINGS – BAI HE LIANG CHI
 4. YELLOW BEE ENTERS CAVE – HUANG FENG RU DONG
 5. IMMORTAL SEARCHES THE SEA – NA ZHA TAN HAI
 6. GOLDEN ROOSTER STANDS ON ONE LEG – JIN JI DU LI
 7. POWER SPLITS HUA MOUNTAIN – LI PI HUA SHAN
 8. SPIRIT CAT CATCHES BUTTERFLY – LING MAO PU DIE
 9. SIT ON THE HORSE, FLOWER WRIST – ZUO MA WAN HUA

2ND SECTION

 1. WILD HORSE PARTS MANE – YE MA FEN ZONG
 2. CLOSED STEP FLASH FAN – QUI YAN LING KONG
 3. YELLOW BEE ENTERS CAVE – HUANG FENG RU DONG
 4. ENRAGED TIGER CROUCHES – MENG HU PU SHI
 5. MANTIS CATCHES CICADA – TANG LANG PU CHAN
 6. REIN IN HORSE, TURN IT’S HEAD – LE MA HUI TAO
 7. SWALLOW TURNS OVER BODY – YAO ZI FAN SHEN
 8. SIT ON THE HORSE, FLOWER WRIST – ZUO MA WAN HUA

3RD SECTION

 1. RAISE CENTER, PUSH MOUNTAIN – JU DING TUI SHAN
 2. SPIRIT DRAGON TURNS HEAD – SHEN LONG HUI TAO
 3. A WHIP TRAINS HORSE – HUI BIAN CHE MA
 4. STANDING HORSE FLAIL WHIP – LI MA YANG BIAN
 5. RINGS EMBRACE THE MOON – HUAN ZHONG BAO YUE
 6. DRAFTY WIND LIFTS COAT – YIN FENG LIAO YI
 7. TURNING FLOWER DANCING – FAN HUA WU XIU
 8. REBEL GENERAL FLAIL S WEAPON – BA WANG YANG QIE
 9. EMBRACE FAN, ENCIRCLE GATE – BAO SHAN GUO MEN

4TH SECTION IS LIKE 2ND SECTION

5TH SECTION

 1. SMOOTH ELBOWING – SHUN RUAN ZHOU
 2. WHIP HAMMERS – GUO BIAN PAO
 3. FORWARD FORM – QIAN ZHAO SHI
 4. DOUBLE STAMP – SHUANG ZHEN JIAO
 5. DRAGON AND TIGER ENCIRCLE – LONG HU XIANG JIAO
 6. JADE GIRL WORKS SHUTTLES – YU NU CHUAN SUO
 7. HEAVENLY GIRL FANS FLOWERS – TIAN NU SHAN HUA
 8. REBEL GENERAL FLAILS WEAPON – BA WANG YANG QI
 9. CURVED STEPS AROUND THE GATE – XING BU GUO MEN

6TH SECTION

 1. SEVEN STARS HAND – QI XING SHOU
 2. LAZILY TUCK IN ROBES – LAN ZHA YI
 3. DRAG AND PRESS FORM – LU JI SHI
 4. SHU QIN BACK CARRIES SWORD – SHU QIN BEI JIAN
 5. BRUSH KNEE TWIST STEP – LUO XI AO BU
 6. SINGLE WHIP LOW FORM – DAN BIAN XIA SHI
 7. WAN GONG THRUST SWORD – WAN GONG CI JIAN
 8. WHITE CRANE FLASHES WINGS – BAI HE LIANG CHI

CONCLUSION – SHOU SHI